Song “Zahara: Ndiveze Lyrics” from Zahara Lyrics album:


Ndiv’ ingoma, engom’ enkulu
Ivela kuwe nkwenkwezi
Ndiv’ ingoma, engom’ enkulu
Ivela kuwe nkwenkwezi
Ndizoqhubeka, ndiveze.

Ndiveze ndiveze ndiveze,
Ndiveze ndiveze kaloku.
Ndiveze ndiveze ndiveze,
Ndiveze ndiveze kaloku.

Andilovila kaloku,
Andingosolalaphi.
Ndingumashiy’ amahle,
Undlebenhle zombini, Ndiveze.

Ndiveze ndiveze ndiveze,
Ndiveze ndiveze kaloku.
Ndiveze ndiveze ndiveze,
Ndiveze ndiveze kaloku.

Andiboni nzuzo
Andiboni konwaba
Andiboni nsebenzo
Kodw’ ibunzilami lithe ngqo. Ndiveze

Andiboni nzuzo
Andiboni konwaba
Andiboni nsebenzo
Kodw’ ibunzilami lithe ngqo. Ndiveze

Ndiveze ndiveze ndiveze,
Ndiveze ndiveze ndiveze kaloku.
Ndiveze ndiveze ndiveze,
Ndiveze ndiveze ndiveze kaloku.

Ndiveze ndiveze ndiveze,
Ndiveze ndiveze ndiveze kaloku.
Ndiveze ndiveze ndiveze,
Ndiveze ndiveze ndeveze kaloku.

Zahara: Ndiveze Lyrics from Zahara Lyrics

Zahara: Ndiveze Lyrics Lyrics are property and copyright of their owners. Zahara: Ndiveze Lyrics from Zahara Lyrics only provided to serve for educational purposes and personal use.

Share Song Zahara: Ndiveze Lyrics and get comment bellow:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here