Song “Zahara: Imali Lyrics” from Zahara Lyrics album:


We mali, we zuka notiki
Undenza ntoni na?
Sibulalana ngenxa yakho
We mali, we zuka notiki
Undenza ntoni na?
Sibulalana ngenxa yakho

Mali, mali, mbangi yesono
Sesibulalana ngenxa yakho
Mali, mali, mbangi yesono
Sesibulalana ngenxa yakho

Ndixakene liphupho lam
We mali, we mali
Ndahlukene nezihlobo zam
We mali, we mali
Abapolitiki nasecaweni
Baxabana ngawe, we mali
Nakum uzamile, mali
Awuphumelelanga, we mali

Mali, mali, mbangi yesono
Sesibulalana ngenxa yakho
Mali mali mali
Sesibulalana ngenxa yakho
Mali, mali, mbangi yesono
Sesibulalana ngenxa yakho
Mali mali mali
Sesibulalana ngenxa yakho

We mali, we zuka notiki
Undenza ntoni na?
Sibulalana ngenxa yakho
We mali, we zuka notiki
Undenza ntoni na?
Sibulalana ngenxa yakho

Mali, mali, mbangi yesono
Sesibulalana ngenxa yakho
Mali, mali, mbangi yesono
Sesibulalana ngenxa yakho

Ndixakene liphupho lam
We mali, we mali
Ndahlukene nezihlobo zam
We mali, we mali
Abapolitiki nasecaweni
Baxabana ngawe, we mali
Nakum uzamile, mali
Awuphumelelanga, we mali
Abapolitiki nasecaweni
Baxabana ngawe, we mali
Nakum uzamile, mali
Awuphumelelanga, we mali

Mali, mali, mbangi yesono
Sesibulalana ngenxa yakho
Mali, mali, mbangi yesono
Sesibulalana ngenxa yakho

Mali, mali, mbangi yesono
Sesibulalana ngenxa yakho
Mali, mali, mbangi yesono
Sesibulalana ngenxa yakho

We mali, we zuka notiki
Undenza ntoni na?
Sibulalana ngenxa yakho
We mali, we zuka notiki
Undenza ntoni na?
Sibulalana ngenxa yakho

Zahara: Imali Lyrics from Zahara Lyrics

Zahara: Imali Lyrics Lyrics are property and copyright of their owners. Zahara: Imali Lyrics from Zahara Lyrics only provided to serve for educational purposes and personal use.

Share Song Zahara: Imali Lyrics and get comment bellow:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here