Mongolian Christian Worship Song “Чи мөнх амийн эх сурвалжийг мэдэх үү?” (Magtan duu)

Бурхан бол хүний амийн эх, тэнгэр, газар
Түүний амийн хүчээр оршдог.
Амьтай ямар ч зүйл
Бурханы захиралт, эрх мэдлээс ангижирч чадахгүй.
Хэн байх чинь хамаагүй,
бүгд Бурханд дуулгавартай байж,
Түүний ноёрхол, хяналт, тушаалуудад захирагдах ёстой.
Магадгүй чи амийг, үнэнийг олж,
мөнх амийг авахын тулд
итгэдэг Бурханаа олохыг хүсэж болно.
Мөнх амийг авахыг хүсвэл
түүний эх сурвалжийг, Бурханы хаа байгааг олоорой.
Бурхан бол хувиршгүй амь, зөвхөн Түүнд амийн зам бий.
Бурхан амийн зам тул Бурхан мөнх амийн зам билээ.

Тэр орчлонд дээд эрхийг барьдаг.
Зүрх бүрийн түшиг болж,
хүмүүсийн дунд амьдарч, амьсгалдаг.
Тэгснээр л Тэр шинэ амийг авчирч,
хүнийг амийн зам руу хөтөлдөг.
Бурхан газар дээр ирж, Хүмүүсийн дунд амьдарснаар
хүн амийг авч, оршин тогтнодог.
Удирдлагын ажилд нь үйлчлэхийг
бүх зүйлд Бурхан тушаадаг.
Зөвхөн тэнгэрт эсвэл хүний зүрхэнд ч биш,
Бурхан энэ ертөнцөд амьдарч байгаа.
Энэ үнэнийг үгүйсгэх нь
үнэний замыг ч, амийг ч чамд авчрахгүй.
Мөнх амийг авахыг хүсвэл
түүний эх сурвалжийг, Бурханы хаа байгааг олоорой.
Бурхан бол хувиршгүй амь, зөвхөн Түүнд амийн зам бий.
Бурхан амийн зам тул Бурхан мөнх амийн зам билээ.
Мөнх амийг авахыг хүсвэл
түүний эх сурвалжийг, Бурханы хаа байгааг олоорой.
Бурхан бол хувиршгүй амь, зөвхөн Түүнд амийн зам бий.
Бурхан амийн зам тул Бурхан мөнх амийн зам билээ.
Бурхан орчлон ертөнцөд тушаадаг,
Тэр бол цор ганц амийн зам.
Бурхан бол мөнх амийн зам.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Энэ видеоны агуулгыг бүхэлд нь мэргэжлийн орчуулагчид орчуулсан. Гэсэн хэдий ч, хэл шинжлэлийн ялгаа зэргийн улмаас цөөн тооны алдаа мадаг байх нь зайлшгүй. Хэрвээ та ямар нэгэн алдаа мадаг олж харвал, Хятад хэл дээрх эх бичвэрээс лавлана уу. Мөн бидэнтэй холбоо барьж мэдэгдэхийг хүсэж байна.

Төгс Хүчит Бурханы Чуулган:

Хаанчлалын Ирэлтийн Сайн Мэдээ:

Та Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы аппыг татаж авч болно шүү.
Төгс Хүчит Бурханы Чуулган Andriod App:

Төгс Хүчит Бурханы Чуулган iOS App:

Email: [email protected]
Холбоо барих: +976-9437-7051

Mongolian Christian Worship Song “Чи мөнх амийн эх сурвалжийг мэдэх үү” (Magtan duu) by UCvv0Ws7PqiDSKaNZceYkxaw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here